Subversion Repositories skolelinux

Rev

Show changed files | Directory listing | RSS feed

Filtering Options

Rev Age Author Path Log message Diff
71741 115d 20h huftis /trunk/www/i18n.skolelinux.no/ Regenerert PDF-versjon av retningslinjene  
71740 115d 20h huftis /trunk/www/i18n.skolelinux.no/ Retta liten bøyingsfeil  
71739 126d 19h huftis /trunk/www/i18n.skolelinux.no/ omsettingane → omsetjingane  
71738 126d 19h huftis /trunk/www/i18n.skolelinux.no/ Retta ein liten skrivefeil  
71737 129d 21h huftis /trunk/www/i18n.skolelinux.no/ Blanda bøying for «å tapa» også.  
71736 182d 18h huftis /trunk/www/i18n.skolelinux.no/nb/ reflowable → ombrekkbar  
71735 191d 20h huftis /trunk/www/i18n.skolelinux.no/nb/ «glyph» → «glyf» (etter mønster av «hieroglyf») i staden for «glyff».  
71734 501d 18h huftis /trunk/www/i18n.skolelinux.no/nb/ Endra referanse til OpenOffice.org til LibreOffice.  
71733 501d 19h huftis /trunk/www/i18n.skolelinux.no/nb/ Lagt til lenkjer til e-postlistene våre + oppdatert utdatert lenkje til ordbøkene.  
71732 507d 02h huftis /trunk/www/i18n.skolelinux.no/ Venstrejuster kolonneoverskrifter.  
71731 540d 04h pere /trunk/www/www.linuxiskolen.no/slxdebianlabs/annual-reports/ Annual report for 2016 is complete.  
71730 550d 02h pere /trunk/www/www.linuxiskolen.no/slxdebianlabs/annual-reports/ Add draft annual SLX Debian Labs report for 2016.  
71729 573d 23h huftis /trunk/www/i18n.skolelinux.no/nb/ Lagt til og endra nokre fargetermar etter diskusjon på i18n-no.  
71728 820d 18h huftis /trunk/i18n/kde4/summit/ Oppdaterte omsettingsfiler basert på nyaste malfiler.  
71727 820d 19h huftis /trunk/i18n/kde4/summit/se/summit/messages/kdeutils/ Automatisk «søk og byt ut» for vanlige feil og manglar.  
71726 820d 20h huftis /trunk/i18n/kde4/summit/ Automatiske rettingar (flytting/sletting av filer og fiksing av filhovud).  
71725 821d 01h huftis /trunk/i18n/kde4/summit/ Automatiske rettingar (flytting/sletting av filer og fiksing av filhovud).  
71724 833d 18h huftis /trunk/i18n/kde4/summit/nn/summit/messages/ Oppdaterte omsettingsfiler basert på nyaste malfiler.  
71723 833d 18h huftis /trunk/i18n/kde4/summit/ Automatiske rettingar (flytting/sletting av filer og fiksing av filhovud).  
71722 836d 05h huftis /trunk/i18n/kde4/summit/nn/summit/messages/ Oppdaterte omsettingsfiler basert på nyaste malfiler.  

Show All